Bybelkor, die druknaam waaronder Bybel-Media se boeke gepubliseer word, het ontstaan toe die kerk in 1969 besluit het om kursusse oor Bybelse temas en aktuele lewens- en geloofstemas vir gelowiges te ontwikkel. 

Bybelkor fokus op ’n verskeidenheid geestelike en teologiese boeke, maar ook op Bybelstudies wat as ’n kursus deur selgroepe, kleingroepe of individue gedoen kan word. Die doel van hierdie kursusse is hoofsaaklik om gelowiges te help om geestelik te groei en vir bediening toegerus te word.

Sommige Bybelstudieboeke het ‘n ingebinde toets. Dit kan voltooi en aan Mercial Adonis (madonis@bmedia.co.za) gestuur word. Elkeen wat ’n kursus suksesvol voltooi, sal ’n sertifikaat van Bybelkor ontvang. Hierdie sertifikaat  bevestig dat die persoon die kursus voltooi het en daardeur met Bybelkennis en bepaalde vaardighede in die Here se diens toegerus is.